• Miljö & Säkerhet

Effektivt och miljösäkert längs hela IBC-kedjan!

Åtagandet gentemot våra kunder sträcker sig längre än till bara hämtning, rekonditionering, återutsättning och försäljning av nya eller rekonditionerade IBC-containers. Också gällande ADR-lagstiftning och regler måste följas för att transport, hantering och rekonditionering ska ske säkert och effektivt.

Tillsammans med myndigheter, kommunala instanser, Länsstyrelse, limnologer, säkerhetsrådgivare och branschexpertis försäkrar vi oss om att vårt arbete för dig sker säkert för både människor och miljö. I konkret punktform betyder det följande:

  • Vi är certifierade av SP för första och återkommande kontroll av IBC-containers.
  • Som helhetsaktör innehar vi samtliga miljötillstånd nödvändiga för att ombesörja destruktion av alla typer av restprodukter samt hantering och transport av miljöklassat gods. Det gör oss unika på marknaden!
  • Våra chaufförer, liksom övrig personal, är självfallet ADR-utbildade.
  • Vi besiktigar IBC-containers av alla fabrikat.
  • Vårt eget kvalitetsledningssystem innebär att vi kontrollerar, signerar och kan följa alla rekonditionerade containers.
  • Om rekonditionering inte är möjlig, rengör vi IBC:erna för miljöriktig återvinning!
loading...