• Referenser

Kunder med miljön i tankarna!

Våra kunder finns i Norden och Baltikum och inom alla branscher. Bland dem ligger kemi, färg & lim, petroleum-industrin, livsmedel och massatillverkning närmast till hands att nämna. Till kundkretsen räknar vi också grafisk industri, pappersbruk och verksamheter som använder olika typer av tillsatser. Vidare kommuner och miljökonsulter som vill använda vår sakkunskap och kompetens som t ex beslutsunderlag eller vid rekommendationer.

Oavsett bransch börjar ett samarbete alltid med en dialog mellan dig och oss. Ge oss ditt företags förutsättningar så tillför vi nya. Lösningar som utvecklar och effektiviserar din IBC-hantering. Djupare går vi inte här, men en form av fördjupning är våra referenser...

Skicka en rad till Jonas Esping om du vill ta del av referenserna.