• Verksamheten

Spara pengar, miljö och tid på IBC-hanteringen!

Schütz Allemballage samlar in och säljer rekonditionerade, "rebottled" och nya IBC-containers. Vi hämtar, tömmer, tvättar, besiktigar och återinsätter IBC-containers på marknaden. Om de returnerade IBC:erna inte når uppsatta behov, eller kravet på säkerhet, erbjuder vi nya.

Genom att rekonditionera och återanvända IBC-containers sparas både pengar och miljö. I pengar handlar det om besparingar på upp till 50% av kostnaden för nya IBC-container. För miljön är besparingen oändligt mycket större. Men också i tid väntar besparingar...

  • Du behöver inte sortera tomma IBC efter producentens retursystem! Vi hämtar och rekonditionerar dina containers och återför dem i leveranskedjan – din, dina kunders eller leverantörernas.
  • Vi hämtar tomma IBC-containers hos dina kunder, rekonditionerar och returnerar till dig. Du slipper köpa nya och sparar både pengar och miljö.
  • Vi hämtar upp dina tomma IBC-containers, rekonditionerar och återinsätter dem på marknaden. Under vissa förutsättningar kan du slippa betala för transporten.
  • Genom att anlita oss slipper du hantera och ombesörja destruktion av restprodukter (även de mest miljöfarliga), liksom eventuell skrotning – vi tar hand om allt och du kan använda lagringsplatsen till annat.