• Nyhetsarkiv

Nyheter värda att läsa igen!

IBC-hantering på hemmaplan märks världen över!

 

En betydande del av färgtillverkaren Sherwin-Williams produktion av färg för kunder runt om i världen, sker i småländska Eksjö och i Märsta utanför Stockholm. Tills synes enkla och smarta lösningar på svensk hemmaplan, får således ett stort och globalt genomslag. Det gäller också hanteringen av IBC-containers, som med Schütz Allemballages helhetstänkande resulterade i stora miljömässiga, ekonomiska och logistiska fördelar.

 

Läs hela artikeln >>

Miljö och ekonomi vinnare när Statoil och Schütz Allemballage samarbetar om IBC!

 

Fram till för drygt ett år sedan distribuerade Statoil större delen av sina smörjoljor och skärvätskor i nytillverkade IBC-containers. Endast en mindre andel bestod av rekonditionerade och återanvända containers. I kombination med att de tomma enheterna blev stående hos slutkund, ledde det till stora merkostnader och onödiga miljöbelastningar, jämfört med om containrarna återanvändes.

 

Läs hela artikeln >>

Rekonditionerade IBC-containers ger stora vinster!

 

Jämfört med nytillverkning resulterar rekonditionering och återanvändning av IBC-containers i besparingar för miljön. Därtill kommer de mycket stora ekonomiska vinsterna.

 

Läs hela artikeln >>

Samlar in och säljer rekonditionerade, ”rebottled” och nya IBC
Schütz Allemballage är ett av Nordens största företag inom området rekonditionering av IBC-containers. Utöver rekonditionering och återanvändning byter vi även ut begagnade, defekta eller ersättningspliktiga containerdelar mot nya. Vidare anpassar vi IBC:n efter dina önskemål, samt förstås; hämtar, lämnar och ser till att alla nödvändiga miljödokument görs tillgängliga.