• IBC-hantering på hemmaplan märks världen över!

Juni 2012

IBC-hantering på hemmaplan märks världen över!


En betydande del av färgtillverkaren Sherwin-Williams produktion av färg för kunder runt om i världen, sker i småländska Eksjö och i Märsta utanför Stockholm. Tills synes enkla och smarta lösningar på svensk hemmaplan, får således ett stort och globalt genomslag. Det gäller också hanteringen av IBC-containers, som med All-emballages helhetstänkande resulterade i stora miljömässiga, ekonomiska och logistiska fördelar. 
 

 

Den kända svenska färgtillverkaren Becker Acroma ägs sedan något år av världsomspännande Sherwin-Williams. Koncernens produktion av färg för skydd och försköning av hus och hem, är till stora delar koncentrerad till Sverige. Närmare bestämt till fabrikerna i Eksjö och i Märsta. Här har man tillverkat färg både för konsumentmarknaden och industrin i mer än hundra år.

Ett växande IBC-berg
Hantering och leverans av råvaror och insatsmedel för färgtillverkningen sker med hjälp av IBC:er. Under många år innebar det en ständig påfyllning av tomma och använda IBC-containers på fabrikernas gårdsplaner. I takt med bolagets framgångar och tillväxt, ökade lagret av IBC:er, vilket innebar att man tidvis hade stora ekonomiska tillgångar ”parkerade” på fabriksgårdarna, samtidigt som de utgjorde en miljömässig utmaning. Hantering och logistik för att hålla gårdsplanerna något så när ”rena” från använda och tomma containers fungerade dåligt – praktiskt såväl som ekonomiskt.

 

Nytt smart flöde

Efter att under något år diskuterat och utvärderat en helhetslösning från All-emballage har Sherwin-Wiiliams nu etablerat ett smart flöde av IBC-containers ”in och ut”. Tömda containers hämtas upp och rekonditioneras av All-emballage och återinsätts i Sherwin-Williams IBC-flöde. Om det vid All-emballages besiktning bedöms som nödvändigt, byts inneremballaget och andra vitala delar ut innan återinsättning.

Jonas Esping, All-emballage, ansvarig för lösningen:
– Sherwin-Williams har fått till stånd en effektiv och mycket bra totallösning som helt och hållet harmonierar med deras tillverkningsprocess och kraven på ekonomi och miljö. Med All-emballages helhetstänk och Sherwin-Williams djupa insikt om dagens och morgondagens logistikkrav, har vi tillsammans utvecklat en lösning som innebär rätt antal IBC:er vid rätt tillfälle och på rätt plats!