• Miljö och ekonomi vinnare när Statoil och All-emballage samarbetar om IBC!

Oktober 2011

Miljö och ekonomi vinnare
när Statoil och All-emballage samarbetar om IBC!


Fram till för drygt ett år sedan distribuerade Statoil större delen av sina smörjoljor och skärvätskor i nytillverkade IBC-containers. Endast en mindre andel bestod av rekonditionerade och återanvända containers. I kombination med att de tomma enheterna blev stående hos slutkund, ledde det till stora merkostnader och onödiga miljöbelastningar, jämfört med om containrarna återanvändes.

Statoil är ledande producent av smörjoljor och skärvätskor för råvaru-, tillverknings- och fordonsindustrin i norra Europa. För att transportera oljor och vätskor till slutförbrukare, använder sig Statoil av IBC-containers. Företrädesvis nya, men också en viss andel rekonditionerade.
Statoils totala containerbehov – bara inom Skandinavien – är f.n. ca tiotusen enheter/år. Hittills har man varit hänvisad till att köpa mestadels nya containers och endast i mindre omfattning återanvända rekonditionerade IBC:er. Totalt har Statoil därmed tillfört marknaden ca niotusen helt nya containers. Varje år! Containers som tillsammans med de rekonditionerade i stor utsträckning blivit stående på slutförbrukarens bakgård.
Avsaknaden av ett fungerande ”retursystem” och en partner som kunde ta hand om de använda enheterna har därför inneburit stora och helt onödiga merkostnader.
Men, tack vare samarbetet med All-emballage som hämtar upp tomma containers, rekonditionerar och återinsätter dem i distributions-kedjan, kan Statoil nu spara både pengar och miljö. Samtidigt erbjuds slutförbrukaren ett mervärde när Statoil via All-emballage tar hand om de tomma enheterna.

En partner – en helhetslösning
Från Statoils hade man tidigt insett att det fanns stora vinster att hämta, genom att återvända IBC-containers. För det krävdes en kompetent partner som kunde:
a) uppfylla leveranskravet på mer än10.000 IBC-containers per år, och
b) tillfredställa önskemålet om en helhetslösning.
Genom ett treårigt avtal med All-emballage har Statoil från 2011 försäkrat sig om en stabil och pålitlig ström av i första hand rekonditionerade IBC:er. Samtidigt har man fått en partner som levererar en helhetslösning där ekonomi, miljö och flexibilitet står i fokus. 
Jakub Adamus, Supply Chain Manager Central Europé, Statoil: – Statoil Fuel & Retail depends on the consistent, timely delivery of high-quality IBC containers. All-emballage has demonstrated that they are a dependable partner, able to deliver containers in the right quality and the right numbers at the right times. We believe their solution offers real cost-efficiencies, particularly through their management of the whole IBCs logistic chain.

Enkelt och smidigt

Samarbetet mellan Statoil och All-emballage innebär att All-emballage hämtar upp de tomma enheterna, rekonditionerar dem och levererar tillbaks dem till Statoil. Kostnaden per enhet blir ca hälften mot vad en ny kostar. Dessutom minskar trycket på miljön. Om den positiva miljöaspekten säger Jonas Esping, VD på All-emballage, så här:
– Besparingar i kronor och ören är förstås alltid av godo, men de allra flesta av oss menar nog att den största vinst vi kan göra är den vi gemensamt kan göra för vår miljö! I Statoil-fallet blir det väldigt tydligt; besparingen i pengar blir en stor vinst för miljön!