• Rekonditionerade IBC-containers ger stora vinster!

April 2011

Rekonditionerade IBC-containers ger stora vinster!
Jämfört med nytillverkning resulterar rekonditionering och återanvändning av IBC-containers i besparingar för miljön. Därtill kommer de mycket stora ekonomiska vinsterna.

 

Författaren och forskaren Urmat Makulow pekar i en KTH-uppsats på de betydande miljövinster som rekonditionering av IBC-containers innebär. En återanvänd container resulterar i över fyrtio gånger mindre koldioxid-utsläpp (CO2) än en nytillverkad. Transporten inräknad!
 Men inte bara miljövinsterna är betydande! Också de ekonomiska aspekterna tål att räknas på! Med en besparing som motsvarar upp till halva kostnaden för en ny IBC, framstår återanvändning som ett självklart val för företag och verksamheter som vill spara såväl pengar som miljö.
 


Rätt partner skapar de rätta förutsättningarna

För att kunna tillvarata de ekonomiska och miljömässiga vinsterna – och göra det på ett effektivt och korrekt sätt – visar erfarenheter att samarbete med en helhetsleverantör lönar sig. Det vill säga en aktör som kan hantera hela kedjan – från inköp och bortforsling av kundens IBC-containers, rengöring, ev skrotning, destruktion av restprodukter och återinsättning på marknaden, till framtagande av alla frakthandlingar och övriga dokument som myndigheter och regelverk kräver.
 

 

Vinster i alla led
I resonemanget ovan är fokus lagt på vinsterna som företag inom t.ex. kemi, livsmedel, process- och läkemedelsindustri kan uppnå som ett resultat av ansvarsfull och professionell rekonditionering. Men även för kommun, landsting och miljökonsulter kan All-emballages sakkunskap bidra till vinster och fördelar.